Privacy

1. Inleiding
Procter & Gamble (hierna P&G) hecht grote waarde aan de bescherming van privacy en persoonsgegevens. Dit privacybeleid is van toepassing op www.ffo.nl/pampers (de "actiesite") en uw persoonsgegevens die zijn verzameld door P&G en FFO Nederland BV (hierna FFO).

2. Informatie die wij over u verzamelen
FFO, als beheerder van de website www.ffo.nl/pampers, en P&G, als organisator van deze promotie, zijn de verwerkingsverantwoordelijken van uw persoonsgegevens. FFO zal de gegevens die u met haar deelt via haar website verwerken in lijn met haar privacybeleid en met als doel u deze promotie te verstrekken. FFO zal uw gegevens niet meedelen aan derde partijen en zal uw gegevens onmiddellijk na het verstrekken van deze promotie verwijderen.

3.Uw rechten
U kan uw recht op toegang, rectificatie, gegevenswissing, overdraagbaarheid van gegevens, verzet of beperking van de verwerking van de persoonsgegevens die FFO over u heeft, uitoefenen door contact op te nemen met FFO. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan u ook steeds het privacybeleid op www.ffo.nl/pampers van FFO en het privacybeleid op https://www.pg.com/privacy/dutch/privacy_statement.shtml van P&G consulteren.

4. Uw instemming met dit privacybeleid
Door deze actiesite te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van dit privacybeleid. Maak geen gebruik van deze actiesite als u niet met deze voorwaarden instemt.
In dit privacybeleid worden "persoonsgegevens" gedefinieerd als (een gedeelte van de) informatie die betrekking heeft op u als klant of die het mogelijk maakt u direct of indirect te identificeren. Wij kunnen persoonsgegevens over u verzamelen die door u zelf zijn verstrekt.

5. Soort persoonsgegevens, die wij direct van u als deelnemer aan de actie krijgen
Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen op basis van informatie die wij direct van u krijgen wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt om deel te nemen aan deze actie, een vraag te stellen en/of contact op te nemen met onze klantenservice. U kunt er zeker van zijn dat wij alleen persoonsgegevens zullen verzamelen als u die ons vrijwillig verstrekt.

6. Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken
Indien toestemming is vereist op grond van toepasselijke wetgeving inzage bescherming persoonsgegevens, zullen wij de persoonsgegevens pas na uw toestemming gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • Om uw aanvraag voor een premium te verwerken, in uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben;
  • Om op uw vragen of commentaar te reageren, vanuit ons gerechtvaardigd belang om klantverzoeken te beheren;

Wij zullen uw persoonsgegevens uiterlijk op 30 juni 2021 verwijderen danwel anonimiseren.

7. Bescherming van uw persoonsgegevens
Wij hebben passende administratieve, technische en fysieke maatregelen genomen om de bescherming van de door u aan ons verschafte persoonsgegevens tegen onvoorzien(e), onrechtmatig(e) of onbevoegd(e) vernietiging, verlies, wijziging, inzage, bekendmaking of gebruik en andere onrechtmatige vormen van verwerking te borgen.

De actiesite kan hyperlinks naar andere websites van derden bevatten. Wij hebben geen zeggenschap over deze websites van derden of over de content op die websites. Na het verlaten van deze actiesite zijn wij niet verantwoordelijk voor de bescherming en privacy van door u verschafte informatie. Wees voorzichtig en bekijk de privacyverklaring van websites.

8. Wijzigingen in ons privacybeleid
We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen door hier een update van deze versie te plaatsen. Om op de hoogte te blijven raden we u aan deze pagina's regelmatig te bezoeken.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor vragen, commentaar of zorgen over dit privacybeleid. Laat het ons weten als u:

  • Een kopie van uw persoonsgegevens wilt ontvangen;
  • Wilt dat wij uw persoonsgegevens in ons bestand corrigeren of bijwerken;
  • Inbreuken op het privacybeleid wilt melden.

Als u wilt reageren op ons privacybeleid, dan kunt u via ons contactformulier contact met ons opnemen.